Välkommen på frukostseminarium – Akka

OBS: Passerat datum.

På Mejsla brinner vi för att sprida kunskap och hjälpa våra kunder med att bygga system som på bästa sätt stödjer kundens affär.

Som ett led i detta bjuder vi nu in beslutsfattare till frukostseminarier där vi presenterar teknik på en övergripande nivå och visar på fördelar som tekniken erbjuder. Frukostseminarium

Frukostseminarium tema Akka

Tisdagen den 8 oktober

Agenda

Som certifierad partner till Typesafe, presenterar vi Akka, ett kraftfullt bibliotek med verktyg för att bygga parallelliserade, samtidiga, distribuerade och feltoleranta system.

Vi kommer titta närmare på Akkas implementation av Actors vilket är en modell som låter oss skriva händelsedrivna applikationer. Actors låter oss strukturera applikationer med vattentäta skott mellan systemets olika delar och gör det möjligt att bygga självläkande komponenter som kan hantera att t.ex. en backendtjänst ibland inte är tillgänglig. Tack vare hur Actors interagerar med varandra blir det enklare att bygga löst kopplade system där de delsystemen vet så lite om varandra som möjligt.

Exempel på andra framgångsrika företag som redan använder Akka, är Amazon, TDC, VMware, Blizzard och Credit Suisse.

Anmälan

OBS: Passerat datum.
Anmäl snarast då platserna är begränsade.
Till anmälan >>