It all compiles down to…

PolyglotterIt all compiles down to JavaScript! Det var en av slutsatserna efter Mejslas heldags knytkonferens om programmeringsspråk. Vi hann gå igenom drygt 10 olika språk, och en observation var alltså att flertalet går att kompilera till JavaScript. En kanske mer intressant observation var att flera av språken som vi gick igenom har hämtat mycket från Haskell.

De språk som vi gick igenom var (utan någon speciell ordning):

Elm: Ett funktionellt, signal-baserat, statiskt typat språk som generar JavaScript.

Frege: Haskell för JVM:en, med alla fördelar som det innebär i termer av prestanda och ekosystem. Dock inte helt problemfritt att integrera med Java.

Rust: Ett relativt maskinnära språk som med mycket statisk kontroll och stöd för FP t.ex. underlättar trådsäkerhet.

Kotlin: Som Scala fast nerskalat i komplexitet. Och med en touch av C#. Gjort för att smidigt integreras med Java. Nu i version 1.0 Beta 2.

LLVM: En hel infrastruktur för kompilatorer. Används av ett flertal språk. Vi tittade främst på LLVMs assemblerliknande mellanledsspråk.

Ada: En klassiker bland gamla språk. Och även om det finns en Ada 2012 så är inte intrycket att språket har åldrats med värdighet.

Nim: Lite som Rust – ett mer modernt språk än C men utan att ge avkall på prestanda. Och det går att anropa C-rutiner direkt från Nim.

Idris: Baserat på Haskell och utökat med dependent types (”Find someone smart, who can explain it in a way you can understand it”).

Julia: Språk för beräkningar, riktat till tekniker. Bra för den som kan Python och som vill ha prestanda som kan mäta sig med Fortran.

Lisp flavoured Erlang: Exakt vad det låter som!

TypeScript: Ett statiskt typat superset av JavaScript som… compiles to JavaScript. Och i motsats till många andra fall så är det ju en huvudpoäng i fallet TypeScript.

Stort tack till alla engagerade deltagare som hjälptes åt med att göra vår knytkonferens till en mycket lyckad och lärorik dag!