Nyheterna i Java 8

Java är en gemensam nämnare för oss på Mejsla. Alla våra konsulter är erfarna javautvecklare och vi använder Javaplattformen i merparten av våra uppdrag. Vi jobbar i många branscher och hjälper våra kunder att utveckla system och applikationer som stödjer våra kunders affär och verksamhet. Vi verkar för vidareutvecklingen av Java och för spridning av kunskap om Java, och som ett naturligt led i detta har vi på riktigt kommit igång med Java 8 och vi vill gärna dela med oss av vår kompetens. Java 8

De största nyheterna i Java 8 är lambdauttryck och det funktionella sättet att skriva kod på. Det möjliggör mer koncis och mindre felbenägen kod. På Mejsla har vi sedan hösten 2013 haft återkommande kompetensutveckling och utbildningar, internt och externt gällande Java 8, men även en del konsultuppdrag.

Utbildning och studiecirkel Java 8

Utbildningen behandlar nyheter i Java 8 med fokus på funktionella koncept som lambdauttryck och Functional Interfaces samt de nya API:erna med Optional, Streams och bulk-operationer. Kursen berör även hur lambdauttryck är implementerade på bytekodsnivå.

Studiecirkeln har hittills handlat om Funktionell programmering i Java 8, där vi tillsammans utforskat den funktionella delen av Java 8. Det handlar om kunskaper som alla Java-utvecklare bör ha!

Hur vill ni ha er företagsanpassade utbildning

Vi kan mejsla ihop en utbildning eller cirkel efter era specifika behov. Kontakta oss med ett mail till info@mejsla.se. Så återkommer vi för en kreativ diskussion.