Java på topp dubbelt upp!

Java är nu inte bara världens mest populära programmeringsspråk utan även det språk som har ökat mest i popularitet under det senaste året. Detta enligt välrenommerade TIOBE index där toppraden ser ut så här:

Jan 2016 Jan 2015 Change Programming Language Ratings Change
1 2 change Java 21.465% +5.94%

Denna dubbla topp-placering gör att TIOBE ger Java utmärkelsen Programming Language of 2015!

Riktigt roligt för oss på Mejsla som har Javaplattformen som röd tråd och som hjälper till med att sprida kunskap och kompetens kring plattformen.