Jfokus 2011 partner

Jfokus är Sveriges största årligt återkommande konferens för alla som jobbar med Javautveckling.

Mejsla jobbar intensivt med kompetensutveckling och ser Jfokus som en mycket viktigt möteplats, där unika möjligheter för kunskapsspridning ges.

Mejsla har under 3 år varit med som partner och jobbar aktivt med att organisera konferensen.