Tack för alla trevliga möten på Jfokus den 9 och 10 februari.

Jfokus 2016

 

Energimassage

Vi hade åter våra trevliga och skickliga massörer med oss, och det var många som passade på att få lite ny energi mellan presentationspassen.
Book Cover

Lär dig reaktiv programmering i Java 8

Som vanligt inviterade vi till en ny studiecirkel. I år är temat reaktiv programmering, och vi delade ut böcker till alla som anmälde sig under Jfokus. Cirkeln drar igång den 23 februrari. Läs mer om studiecirkeln >>.

Vinnarna i vår tävling

De som inte hade möjlighet att vara med i vår studiecirkel fick ändå en chans till ett eget exemplar av boken Learning Reactive Programming with Java 8 genom att vara med i vår tävling.

De rätta svaren på frågorna i tävlingen är:

  • Java, Scala, Groovy och Clojure har stöd för ReactiveX (d.v.s. alla de fyra JVM-språken i frågan).
  • Mejslas kompetensområde inom avancerad webbutveckling kallar vi för teknisk front-end.
  • Mejslas adress är Sveavägen 76.

Och vinnarna är…

  • Dana Simola
  • Arthur Gustavsson
  • Henry Laine
  • Alexander Hagerf
  • Lars Cronsioe
  • Ann-Sofie Stolperud

Stort grattis från oss på Mejsla!
Ni bör alla ha hört från oss senast under torsdagen den 11 februari.