Konsulter från Mejsla ger mervärde

Mejsla hjälper Ciber

Daniel Gasinski, konsult hos Mejsla hjälper just nu vår kund Ciber med ett projekt åt Stockholms läns landsting. Projektet innebär främst att ersätta gamla C++ servrar med webbtjänster skrivna i Java. Arbetet utförs agilt med mindre leveranser vilket medför att klienter kommunicerar med både gammal och ny kod under en övergångsfas.

Utveckla dig själv genom att behärska din verktygslåda

Att byta ut kod som under mer än ett decennium legat i produktion ställer stora krav på olika programmeringsspråk, domänkunskap, test m. m. Som enskild utvecklare blir det lätt att man ”grottar ner sig” och bortprioriterar saker som för stunden upplevs som mindre viktiga. Det handlar kanske om att man inte tar sig tid för kunskap kring nya tekniker som skulle kunna höja kvalitén på leveranserna till kunden. Ett annat exempel är att inte använda sitt utvecklingsverktygs fulla potential. Man går miste om produktivitet om man inte känner till viktiga inställningar, kortkommandon, automatiseringar osv. Istället är det vanligt att utvecklare kör på i samma gamla spår.

Mejsla konsult delar med sig, vilket leder till bättre kvalitet

För att skapa ett kontinuerligt kunskapsutbyte i teamet tog Daniel initiativ till att starta upp ett informellt möte en timme i veckan kallat ”tech talk Thursday”. Det är en kommunikationsplattform där alla utvecklare är med och bidrar med sin kunskap eller ställer frågor kring saker som dykt upp under arbetet. Hittills har Daniel delat med sig av sina kunskaper kring testramverket Mockito och hur man kan använda utvecklingsverktyget Eclipse effektivt. Det senare föredraget blev mycket uppskattat vilket har lett till att Daniel kommer att hålla föredraget för Cibers kompetensnätverk inom Java.

Kan vi hjälpa dig bli effektivare? Kontakta oss så berättar vi mer.