Lars Westergren talar på GTUG i november

Den 17 november håller Google Technology User Group Stockholm sitt november möte.
På mötet kommer Lars Westergren att prata om ämnet, ”NFC, smart cards and smartphones”.
Läs mer om tid och plats samt Lars agenda på GTUG