Mejsla och Ruby on Rails

Ruby on Rails används i allt större utsträckning, och det utvecklas ständigt för att möta ny krav och önskemål från den mycket aktiva communityn som idag finns runt Ruby. Användningsområdet är brett och vi ser idag Ruby on Rails i både små och stora tillämpningar. Mejsla hjälper idag våra kunder både med Ruby on Rails i både utveckling och test.

Är du intresserad av våra Ruby konsulter?
Kontakta Karl Dickson på 0709-515 234 eller Michael Pettersson 0730-787 022