Mejsla och Scala

Java-plattformen är Mejslas röda tråd och i vår strategi ligger att vara med i framkanten av den utveckling som sker på och kring den plattformen.  Ett exempel är att vi satsar på programmeringsspråket Scala i både våra kundprojekt och i vårt kompetensutvecklingsarbete. Vi har bl.a. erbjudit en studiecirkel om Scala där utvecklare från olika företag träffats för att utveckla sin kunskap kring Scala, och vi har också talat på konferenser om Scala.

Våra erfarenheter kring Scala sammanfattar vi idag på följande sätt:

  • Högre produktivitet än med Java
  • Mer koncis syntax
  • Färre rader kod att underhålla -> Färre buggar -> Högre kvalitet
  • Kraftfull statisk typkontroll -> kod som är både robust och flexibel
  • Fokus på logik snarare än ”ceremoni”
  • Språkstöd för att lösa problem funktionellt
  • Enklare och säkrare parallellisering med Actors
  • Sömlös interaktion med Javaklasser

Anlita Mejsla om ni vill ni komma igång med Scala-utveckling eller ha stöd i er pågående Scala-utveckling?