Raymond KalanderRaymond Kalander

Konsult
raymond.kalander@mejsla.se
0728-444 176

Raymond har många års erfarenhet av transaktionsintensiva och kritiska system inom både affärssystem och bank/finans. Han har programmerat från verklig lågnivå med inbyggda system i C/C++ upp till mer traditionell backend-utveckling i Java.

Ett bra program ska göra rätt sak, och Raymond har en styrka i att förstå verksamheten och att driva både krav och analys. Han arbetar gärna i hela utvecklingscykeln och är med och ser hur driftsatt kod beter sig och vad som kan förbättras. Det finns en tonvikt på kod som är stabil och lätt att underhålla.