Rust – Elegant och lättbegripligt

Rust är ett programmeringsspråk som har goda chanser att konkurrera med C++. Det är Mozilla som ligger bakom språket, och fokus ligger på…

Rust LogoRust är ett programmeringsspråk som har goda chanser att konkurrera med C++. Det är Mozilla som ligger bakom språket, och fokus ligger på hög prestanda i kombination med säker hantering av minne och trådar.

Den 27 september 2018 har vi på Mejsla en Step Up om Rust. Det är Johan Burell från Valtech som kommer och gästföreläser. Johans mål är att visa oss att Rust inte bara är oerhört säkert utan även elegant och lättbegripligt. Läs mer i vår inbjudan >>.