Här samlar vi dokumentation av olika slag som hör till Mejslas Scala-cirkel våren 2012.

Kapitelindelning

Inför varje gång ska vi ha läst kapitlen enligt följande så att vi kan gå igenom synpunkter och frågeställningar tillsammans.

Gång Datum Dag Kapitel
1 2012-02-23 to Preface
1. Zero to Sixty: Introducing Scala
2. Type Less, Do More
2 2012-03-06 ti 3. Rounding Out the Essentials
4. Traits
3 2012-03-22 to 5. Basic Object-Oriented Programming in Scala
6. Advanced Object-Oriented Programming In Scala
7. The Scala Object System
4 2012-04-03 ti 8. Functional Programming in Scala
9. Robust, Scalable Concurrency with Actors
5 2012-04-17 ti 10. Herding XML in Scala
11. Domain-Specific Languages in Scala
6 2012-05-03 to 12. The Scala Type System
7 2012-05-15 ti 13. Application Design
8 2012-05-29 ti 14. Scala Tools, Libraries and IDE Support