Tack för att ni deltog i vår Step Up!

Mejsla bjöd in till Step Up om kryptering, kommunikation och Scala-makron! Lars_Westergren_stepup 201505

Vi fortsätter att bjuda in till gratis kompetensutveckling, ”Step Up” är en del i vårt kompetensutvecklingsprogram, vi ses var 3:e vecka och delar med oss av kunskap och erfarenhet. Läs mer här mejsla.se/kompetens

Vill du också vara med på vår kompetenslista, få information och inbjuden till våra kostnadsfria kompetenshändelser?

Anmäl dig till kompetens@mejsla.se med namn och e-postadress.