Utbildning i HLR

Som konsulter jobbar vi allt som oftast i team och i nära samarbete med människor. Om det är en kollega, en team-medlem eller någon annan i vår närhet som plötsligt drabbas av ett hjärtstopp. Vad gör vi då? Kan vi hjälpa personen som blivit livshotande sjuk? Kan vi göra Skillnad?

För att vara förbereda och kunna hjälpa till i den akuta situationen, har vi bjudit in Master Training Education för att utbilda oss alla i hjärt-lungräddning.

Master Training