Vi vill bli fler!

Fler

Våra kunder vill ha oss med i allt fler uppdrag! Därför söker vi nu ytterligare kollegor, fler Mejslare. På Mejsla AB i Stockholm ser vi våra medarbetare som vår största tillgång.
Ser du utmaningar som ett sätt att växa?
Vill du ha spännande uppdrag?
Har du djupa kunskaper inom Java?
Vill du samtidigt ha tid och möjligheter till ett gott liv utanför arbetet?

Då är det dig vi söker! Läs mer på vår jobbsida!