Studiecirkel: Practical Deep Learning for Coders

Studiecirkeln är nu fullbokad.

Machine Learning är ett aktuellt och spännande ämne med otaliga tillämpningsområden.

Under senaste åren har Deep Learning med hjälp av neurala nätverk vuxit explosionsartat. Tack vare kraften, flexibiliteten och enkelheten i deep learning används det inom alltifrån taligenkänning och bildklassificering till medicinska och finansiella ändamål.

Det är få områden som inte på något sätt påverkas av detta åtminstone indirekt, och möjligheterna att använda användarvänliga och kraftfulla bibliotek gör att det är lättare än någonsin att komma igång. Och även för de som inte direkt kommer jobba med implementation av Deep Learning är en förståelse för hur det fungerar värdefull.

Upplägg

Studiecirkeln utgår från boken:
Deep Learning for Coders with fastai and PyTorch: AI Applications Without a PhD.
Det första mötestillfället är lite av en introgång där vi går igenom upplägg och hur man som deltagare kommer igång med en miljö för Machine Learning. Därefter läser och experimenterar vi inför varje mötestillfälle. För att vi ska kunna få givande diskussioner under våra cirkelträffar bör deltagarna ha med sig frågor, tankar och insikter till mötena. Vi hjälps även åt genom att mellan tillfällena kommunicera via en Google-grupp där man kan ställa och svara på frågor, tipsa om artiklar på webben etc.

Förkunskaper

Du behöver inga förkunskaper inom området, men bör ha ett par års generell programmeringserfarenhet och en vilja att lära dig nytt.

Tid och datum

Vi träffas mellan klockan 18.00 – 20.00 följande sex tisdagskvällar under våren 2021:

2 mars, 16 mars, 30 mars, 20 april, 11 maj och 1 juni

Plats

På grund av rådande omständigheter sker alla träffar online via Google Meet.

Gratis

Mejsla bjuder på arrangemanget samt bok. Deltagarna bidrar med engagemang och erfarenheter.
Att tacka ja till vår inbjudan innebär att man avser att aktivt vara med i cirkeln, läsa boken under cirkelns gång och komma i tid och närvara på det stora flertalet av alla cirkelträffarna. Vi bör också hjälpas åt med att ta reda på svar på uppkomna frågor.

Cirkelledare

Lars Westergren, Gustaf Cele och Fredrik Fornwall kommer att hjälpas åt med att leda och moderera cirkelträffarna.

Anmälan

Vi beklagar – cirkeln är nu fullbokad.

Kontaktperson: Fredrik Fornwall
________________________________________
Känner du någon mer som skulle vara intresserad av kompetensutveckling tillsammans med oss på Mejsla? Tipsa då om vår kompetenssida.