Erik MadsenErik Madsen

Konsult
erik.madsen@mejsla.se
0762-957 857

Erik är en senior utvecklare med erfarenhet av många programmeringsspråk och ramverk. Han jobbar gärna i hela stacken med en extra tyngd på backend. Erik behärskar både OO och funktionella paradigm liksom asynkrona och reaktiva programmeringsmodeller. På databassidan gillar han SQL.