Fredrik Fornwall

Konsult
fredrik.fornwall@mejsla.se
070-62 73 666

Fredrik är en passionerad, senior utvecklare som brinner för att göra utvecklingsprojekt framgångsrika. Han har varit med i många projekt från uppstart, krav, analys och kundmöten till utveckling, kvalitetssäkring, leverans och förvaltning. Han har ofta arbetat nära slutkunder och verksamhetsexperter och har förmågan att ta till sig domänkunskap.

Genom arbete i ett flertal webbsystem har Fredrik fått erfarenhet av både backend och frontend samt modellering av komplexa data-modeller både på databasnivå och i API-design. Han tar snabbt till sig nya tekniker och är en varm förespråkare av open source där han inte bara har bidragit utan även lett ett flertal projekt.