Parallellt eller samtidigt

Idag drog vi igång med vårens första vässardag, och vi behandlade två begrepp som ofta förväxlas. Parallellitet handlar om fysisk samtidighet medan samtidighet (engelska concurrency) handlar om logisk samtidighet. Inte konstigt att det råder begreppsförvirring.
Parallellitet kräver alltså flera CPU:er, och ett av många verktyg för att uppnå parallellitet är JPPF som hjälper till med att distribuera en uppgift över många noder.
Samtidighet handlar istället om språkmekanismer som låter programmerare dela upp ett problem utan att det nödvändigtvis sker fysiskt parallellt. Vi tittade bland annat på hur Falcon använder fibrer för att ge Ruby-utvecklare ett stöd för samtidighet.

JPPF-logo
Falcon Logo