Mejslas logga

Tobias Mogestad

Konsult
tobias.mogestad@mejsla.se
070-426 38 69

Tobias Mogestad

Tobias är en systemutvecklare i vid bemärkelse och arbetar utöver utveckling även med test, design och kravanalys. Med sin goda domänkunskap och en förmåga att ställa frågor på ett sätt som specialisterna förstår fungerar han ofta som en viktig brygga mellan teknik och affär.

Han ses som en problemlösare av rang som löser de mest komplexa problem och lyckas omsätta produktidéer till bra designlösningar och tekniska leverabler.

I teamarbete är Tobias tydlig i sin kommunikation, ansvarstagande och hjälpsam samt mycket uppskattad för sin fantastiska humor.