Mejslas logga

Ulrika Jubner‑Keränen

HR och marknad
ulrika.jubner-keranen@mejsla.se
0722-33 34 61

Ulrika Jubner‑Keränen

Runt Ulrika händer det alltid saker och med stort hjärta för sin omgivning verkar hon för effektiva och goda samspel med medarbetare och kunder.

Ulrika är beteende­vetare med ett livslångt intresse för teknik och IT. Hon har en bakgrund som utbildare, projekt­ledare och projekt­kontors­chef och brinner för IT som möjliggörare för nya idéer, smartare tjänster och större verksamhets­nytta.

Ulrika har ofta verkat i gränssnittet mellan verksamhet och IT och skapat brygga mellan beställare, utvecklare och användare. Hon lägger stor vikt vid resurs­tillsättning av IT-projekt då rätt kompetenser i kombination med kommunikation och engagemang skapar de bästa lösningarna.