Välkommen på frukostseminarium – Decision Intelligence

Fullsatt (Passerat datum)

Mejsla bjuder tillsammans med Informed Decisions in till ett frukostseminarium kring Decision Intelligence – om hur man fattar bättre beslut.

Frukostseminarium

Agenda

Decision Intelligence är ett arbetssätt för att förtydliga vad som egentligen påverkar besluten och dess effekter. Vår förmåga att fatta bra beslut utvärderas utifrån utfallet av beslutsprocessen. Vad har då den senaste forskningen visat? Jo, att den mänskliga hjärnan är dåligt utrustad för att hantera uppgifter i text och siffror och har svårt att hantera mer än 5-7 faktorer

Vår hjärna är bra på att hitta mönster som egentligen inte finns eftersom vi är dåliga på att hantera komplexitet. Det finns många exempel på detta. För närvarande ser vi att ”Big Data” ger oss tillgång till en hel del uppgifter som vi kan lära oss något av men representerar det förflutna och beslut per definition är framåtblickande.

Lär dig att använda mer av hjärnan, att kapsla in kunskap, förädla den och förstå hur resultaten kan uppnås. Decision Intelligence handlar om att fatta väl underbyggda beslut och förmåga att inse möjligheter framåt. Välgrundade beslut handlar om att fatta bättre beslut för att snabbare nå effekt.

Gästföreläsare från Informed Decisions är Jonas Augustsson, Göran Källmark och Håkan Edvinsson

När & var

Den 29 april hos Mejsla på Sveavägen 76

Seminariet hålls mellan 8.30 och 9.15.

Vi bjuder på frukost mellan 8.00 och 8.30

Om våra gästföreläsare

The vision of Informed Decisions is through the constant refinement, transfer and application of knowledge contribute to a sustainable civilization. Informed Decisions is a knowledge company with the core capabilities to refine, transfer and apply knowledge. This is represented in a number of offerings which is represented by four business areas. The four business areas are Research, Knowledge transfer, Consulting services & Software