Välkommen på frukostseminarium

Passerat datum.

På Mejsla brinner vi för att sprida kunskap och hjälpa våra kunder med att bygga system som på bästa sätt stödjer kundens affär.

Som ett led i detta bjuder vi nu in beslutsfattare till frukostseminarier där vi presenterar teknik på en övergripande nivå och visar på fördelar som tekniken erbjuder.

Den 10 september är ämnet ”Modern webbutveckling med Play Framework 2”.

Som certifierad partner till Typesafe presenterar vi Play Framework 2, ett webbramverk för Java och Scala, som ger möjligheten att utveckla moderna webbsystem på ett mer produktivt och kostnadseffektivt sätt. Vi visar på tekniska fördelar med Play Framework 2, hur utvecklingen blir mer effektiv samt hur Play möjliggör en produktionsmiljö där servrar kan utnyttjas mer effektivt och skalbarheten blir mer förutsägbar.

Exempel på andra framgångsrika företag som redan använder Play Framework 2 är LinkedIn, Guardian, KLOUT och ZapTravel samt svenska myndigheten Tillväxtverket.

Agenda

Vi kommer att bjuda på en övergripande bild av varför webbapplikationer skrivna i Play skalar så bra och vad som gör att utvecklare blir så produktiva med ramverket.

Anmälan

Passerat datum.