Parallellism och samtidighet: Inbjudan till vässardag 2020-01-23

Vi på Mejsla träffas på vässardagar var tredje vecka. Det är en del av vårt kompetensutvecklingsprogram, och ofta bjuder vi även in externa.

Agenda

Den här vässardagen bjuder vi på två besläktade ämnen: parallellism och samtidighet.

Distribuerade beräkningar med JPPF

JPPF-logo
Johan Dykström

Vad ska du göra om du har tio stycken Raspberry Pi som står och samlar damm hemma? Du kan till exempel göra distribuerade renderingar och simuleringar med hjälp av JPPF, ett system för distribuerade beräkningar i Java. JPPF fungerar ungefär som BOINC, vilket är tekniken bakom bland annat SETI@home, men är skrivet helt i Java. Det gör det förhållandevis enkelt att skriva om ditt flertrådade Java-program till ett distribuerat Java-program med lastbalansering och automatisk reservomkoppling mellan noder.

Mejslas Johan Dykström hjälper oss med distributionen.

Trevlig concurrency

Falcon Logo
Erik Madsen

Många av oss bygger webbapplikationer som del av vårt arbete, och en stor del av exekveringstiden slösas bort på att vänta på I/O. För att få en effektiv resursanvändning behöver vi därför tänka på samtidighet (concurrency) när vi bygger och produktionssätter våra applikationer.
Vanliga sätt att hantera samtidighet, t.ex. trådar, callbacks, promises/futures och async-await, har en stor inverkan på hur vi skriver logiken. Så borde det inte behöva vara med tanke på att resursanvändning kan ses som en rent operationell aspekt av mjukvaran. Vi ska titta på nackdelar med befintliga sätt att skriva kod för samtidig exekvering och se hur Rubys lösning med fibrer och korutiner kan vara ett bättre alternativ.

Mejslas Erik Madsen visar oss vägen.

Förkunskaper och förberedelser

För att få ut maximalt av vår förmiddag bör man kunna Java och ha generell erfarenhet av asynkron programmering och webbutveckling.
För att kunna vara med och labba behöver du Java 11 på din dator. Du kan också förbereda dig genom att klona repot vassare-jppf.
Dessutom önskar vi att alla har sett Samuel Williams presentation om samtidighet och fibrer i Ruby (27 minuter).

Tider

Torsdagen 2020-01-23

Frukost serveras kl. 8.00-8.45
Vässardag kl. 9.00-12.00
Lunch kl. 12

Frukost och lunch tackar man ja eller nej till i samband med anmälan.

Plats

Vi håller till på Mejslas kontor på Sveavägen 76 nära T-bana Rådmansgatan i Stockholm.

Pris: Gratis

Det kostar ingenting att komma på vår vässardag. Mejsla bjuder på både presentationer och mat.

Anmälan

Anmäl dig till kompetens@mejsla.se och ange namn, mobilnummer och gärna också vilket företag du jobbar på. Låt oss även veta huruvida du vill ha frukost och/eller lunch och om du i så fall har några speciella önskemål om kost.

Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller. Vi behöver ha er anmälan senast tisdagen 2020-01-21.

Kontaktperson: Karl Dickson


Känner du någon mer som skulle vara intresserad av kompetensutveckling tillsammans med oss på Mejsla? Tipsa då om vår kompetenssida.