Gradle, Typhierarkier, Förvaltning: Inbjudan till vässardag 2020-03-12

Vi på Mejsla träffas på vässardagar var tredje vecka. Det är en del av vårt kompetensutvecklingsprogram, och ofta bjuder vi även in externa.

Agenda

Vi har två huvudnummer som handlar om förvaltning respektive Gradle. Dessutom planerar vi att hinna med ett kort mellanspel om ytterligare något ämne.

Gradle – en introduktion

Gradle logo
Simon Rydberg

Har du inte provat Gradle tidigare och undrar hur man gör? Vi tittar på hur byggskript med Gradle kan se ut och får en inblick i hur Gradle fungerar.

Mejslas Simon Rydberg demar och berättar.

Typhierarkier – arv, union och snitt

Typhierarki
Karl Dickson

I ett kort mellanspel tittar vi närmare på bastyper och subtyper. I Java används i regel extends för att åstadkomma subtyper genom arv, men finns det även mekanismer för att åstadkomma bastyper?

Mejslas Karl Dickson delar med sig av några insikter.

Förvaltningsfunderingar

Förvaltning
Magnus Bladh

Förvaltning av system är något som alla som jobbar med systemutveckling påverkas av. Det tar tid och är kanske inte det roligaste en utvecklare kan ägna sig åt. Vad kan vi göra för att minska mängden tid som vi lägger på förvaltningsarbete? Hur kan vi göra det bättre? Låt oss hjälpas åt med att hitta bra sätt.

Mejslas Magnus Bladh håller i trådarna.

Förkunskaper och förberedelser

Denna vässardag kräver inga speciella förkunskaper eller förberedelser även om vi förutsätter att alla är utvecklare.

Tider

Torsdagen 2020-03-12

Frukost serveras kl. 8.00-8.45
Vässardag kl. 9.00-12.00
Lunch kl. 12

Frukost och lunch tackar man ja eller nej till i samband med anmälan.

Plats

Vi håller till på Mejslas kontor på Sveavägen 76 nära T-bana Rådmansgatan i Stockholm.

Pris: Gratis

Det kostar ingenting att komma på vår vässardag. Mejsla bjuder på både presentationer och mat.

Anmälan

Anmäl dig till kompetens@mejsla.se och ange namn, mobilnummer och gärna också vilket företag du jobbar på. Låt oss även veta huruvida du vill ha frukost och/eller lunch och om du i så fall har några speciella önskemål om kost.

Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller. Vi behöver ha er anmälan senast tisdagen 2020-03-10.

Kontaktperson: Karl Dickson


Känner du någon mer som skulle vara intresserad av kompetensutveckling tillsammans med oss på Mejsla? Tipsa då om vår kompetenssida.