Vässardagar på distans

Efter att på ett mycket lyckat sätt under våren ha anpassat vår studiecirkel – TypeScript för Java-utvecklare – till att bli på distans, så har vi nu också börjat ha våra vässardagar på distans.

Läs mer om våra vässardagar och våra övriga kompetensutvecklingsaktiviteter på vår kompetenssida. Där kan man också anmäla sig till både våra aktiviteter och till vår kompetenslista.