Mejslas logga

En dag i programmerings­språkens tecken

OBS: Passerat datum

Mejsla arrangerar en dag i programmerings­språkens tecken. Om du är som majoriteten av utvecklare så är det många språk som du är nyfiken på. Även om allt går att lära sig på egen hand om man bara har tillräckligt med tid, så är det många gånger mer tids­effektivt om man har någon som visar vägen alldeles i början.

Tisdagen den 29 november 2011 har vi därför en dag där en grupp erfarna utvecklare samlas och lär av varandra. Dagen hålls i ”unconference” format, det vill säga utan ett fast schema, och där del­tagarna själv­organiserar runt de ämnen som intresserar dem.

Platsen är Mejslas lokaler på Tegnérgatan 37 i Stockholm.

Om du vill vara med förväntas du förbereda åtminstone ett pass där du lär ut ett språk till 1- 3 andra utvecklare i en grupp. Varje pass är en och en halv timme långt, och det är totalt fyra pass under dagen. (Två på förmiddagen, två efter lunch). Det är upp till dig själv hur du vill strukturera ditt pass, men som förslag kan du dela upp det i en kortare teoridel och i en praktikdel. I teoridelen kan du ta upp språkets taxonomi (kompilerat/interpreterat, statiskt/dynamiskt, funktionellt/objekt­orienterat/procedurellt…), grund­läggande datatyper och funktioner, sträng och nummer­hantering, IO, concurrency, hur man för­packar och distribuerar åter­användbara moduler, samt varför du tycker att detta språk sticker ut och är något som fler borde lära sig. Efter en kort paus kan du sen ge gruppen en online­tutorial att följa, eller en grupp uppgifter att lösa (skapa en webb­server, något från Project Euler eller http://codekata.pragprog.com/, Conway’s Game of Life…).

Vi kan inte garantera att alla får hålla ett pass, det beror lite på hur stora grupperna blir, men för­hoppnings­vis ska ingen behöva hålla mer än ett pass.

Efter sista passet är det retrospektiv, och därefter fritt mingel. Ni kan koppla av och prata, eller sätta er och fördjupa er om ni fann något särskilt intressant.

Det är gratis att deltaga, och Mejsla bjuder på lunch och middag.

Skicka in din anmälan till kompetens@mejsla.se. Det finns 20 platser och ”först till kvarn” gäller. Anmäl dig i god tid eftersom det underlättar planering och samordning. Med i din anmälan ska vara de språk som du kan tänka dig att undervisa i, vilken nivå du anser dig ligga på, om det finns några för­beredelser som bör göras eller några begränsningar som finns (ett visst operativ­system som krävs, en utvecklings­miljö som kostar pengar, etc), samt slutligen en lista på språk som du själv vill lära dig.

Följande nivåer finns:

Du behöver inte lista alla språk du kan eller ens de du är bäst på utan bara de som du kan och vill undervisa i.

Om du deltar i en session som leds av en entusiast så får du vara medveten om att ledaren och eleverna sannorlikt kommer att utforska språket tillsammans under praktik­delen av sessionen.

Bifoga gärna kontakt­uppgifter som telefon­nummer, email (om annan än den du skickar med), och Twitter id. Vi kommer inte dela din email eller telefon­nummer med någon annan, utan bara använda det om vi behöver kontakta er om exempelvis en plats blir ledig. Berätta även om du har några speciella önskemål på mat (allergier, vegetarian…).

Exempel på en anmälan.

Välkomna!

Lars Westergren och Johan Andrén
Mejsla