Mejslas logga

Integritets­policy

På Mejsla värnar vi om din personliga integritet och du kan känna dig trygg med att vi bara samlar in nödvändig information.

Denna policy beskriver hur vi hanterar information som vi samlar in via webb­formulären på vår webb­plats.

Följande webb­formulär finns på vår webb­plats:

Förutom i formulären (som är Google-formulär) har vi inga webb­kakor på webb­platsen, och den används primärt som en informations- och marknads­förings­kanal.

Vad gör vi med dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas av vår personal på våra egna servrar inom EUs gränser eller servrar tillhörande företag som är anslutna till EU-U.S. Privacy Shield:

Vi arbetar grundligt för att hålla dina uppgifter säkra och lämnar aldrig uppgifterna vidare till tredje part med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Varför samlar vi in person­uppgifter?

Vi samlar in person­uppgifter för att utföra och förbättra våra tjänster, aktiviteter och evenemang.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina person­uppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna:

Vilka rättigheter har du?

Du har stora möjligheter att påverka hur vi behandlar dina person­uppgifter. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig, begära att vi rättar felaktiga uppgifter samt få dina uppgifter hos oss raderade. Om du vill att dina person­uppgifter hos oss ska tas bort så raderar vi dem givetvis, under förutsättning att det inte bryter mot lagar och regler. Hör av dig till oss genom att mejla till info@mejsla.se.

Du har också rätt att klaga hos Integritets­skydds­myndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina person­uppgifter.