Om ossSystemutveckling som hantverk

En sann hantverkare har erfarenhet och yrkesskicklighet som genomsyrar utförandet och som speglas i resultaten. Riktigt bra systemutveckling har alltid varit ett verkligt hantverk, och på Mejsla låter vi alla våra kunder ta del av vårt hantverkskunnande.

Vi inte bara hackar – Vi mejslar!

Ordet hacka myntades på MIT och har en intressant historia i datorsammanhang, men till vardags används idag ordet oftast helt enkelt som synonym till programmera . Systemutveckling är dock mycket mer än programmering, och för att utveckla kraftfulla, flexibla och skalbara system med hög kvalitet och som är lätta att underhålla krävs mycket mer än bara hackande. Det handlar bland annat om att hitta en balans mellan kortsiktighet och långsiktighet, om att förstå processer och team och om att kunna hitta rätt komponenter att utgå från.

Historia

I januari 2009 grundades Mejsla i sin nuvarande form som ett svenskt privatägt företag. Vårt namn syftar på det arbete som våra konsulter utför varje dag när de mejslar fram de bästa lösningarna för våra kunder.

Visioner utöver det vanliga

Vi tar våra visioner på allvar. De går att sammanfatta i tre punkter:

  • Sveriges mest attraktiva arbetsplats för engagerade experter inom systemutveckling.
  • Ett företag som brinner för kunskapsspridning och som förenar näringslivet med den akademiska världen.
  • Ett socialt engagemang som med IT gör skillnad för människor och världen.

Affärsidé

Vi har sedan starten arbetat nära både kunder och partner. Tack vare ett nära samarbete med olika partner – underkonsulter och andra konsultbolag – kan vi erbjuda våra kunder ett mycket brett tjänsteutbud. Vår affärsidé sammanfattar vi kort och koncist i en enda mening:

”Vi ska med hög kompetens och starkt engagemang sprida kunskap och leverera lösningar som stärker våra kunder och partner.”