Mejslas logga

Mer om Mejsla

System­utveckling som hantverk

En sann hant­verkare har erfarenhet och yrkes­skicklighet som genom­syrar utförandet och som speglas i resultaten. Riktigt bra system­utveckling har alltid varit ett verkligt hantverk, och på Mejsla låter vi alla våra kunder ta del av vårt hantverks­kunnande.

Vi inte bara hackar — vi mejslar!

Ordet hacka myntades på MIT och har en intressant historia i dator­sammanhang. Till vardags används idag ordet oftast som synonym till programmera.

System­utveckling är dock mycket mer än programmering. För att utveckla kraft­fulla, flexibla och skal­bara system med hög kvalitet som är lätta att under­hålla krävs mycket mer än bara hackande.

Det handlar bland annat om att hitta en balans mellan kort­siktighet och lång­siktighet, om att förstå processer och team och om att kunna hitta rätt komponenter att utgå från.

Historia

I januari 2009 grundades Mejsla i sin nuvarande form som ett svenskt privat­ägt företag. Vårt namn syftar på det arbete som våra konsulter utför varje dag när de mejslar fram de bästa lösningarna för våra kunder.

Visioner utöver det vanliga

Vi tar våra visioner på allvar. De går att sammanfatta i tre punkter:

Affärsidé

Vi har sedan starten arbetat nära både kunder och partner. Tack vare ett nära samarbete med olika partner — under­konsulter och andra konsult­bolag — kan vi erbjuda våra kunder ett mycket brett tjänste­utbud. Vår affärsidé samman­fattar vi kort och koncist i en enda mening:

Vi ska med hög kompetens och starkt engagemang sprida kunskap och leverera lösningar som stärker våra kunder och partner.