En sann hantverkare har erfarenhet och yrkesskicklighet som genomsyrar utförandet och som speglas i resultaten. Riktigt bra systemutveckling har alltid varit ett verkligt hantverk, och på Mejsla låter vi alla våra kunder ta del av vårt hantverkskunnande.

Fredrik Fornwall

Konsult

Fredrik Fornwall

Fredrik har varit med i många projekt från uppstart, krav, analys och kundmöten till utveckling, kvalitetssäkring, leverans och förvaltning.

Gustaf Cele

Konsult

Gustaf Cele

Gustaf har i hela sitt yrkesliv haft ett starkt fokus på webbutveckling, framförallt i Java-miljö.

Johan Dykström

Konsult

Johan Dykström

Johan har praktisk erfarenhet av analys, design, implementation och test. Oftast har detta skett i en miljö med Java och C++. Han har även erfarenhet av andra språk, t.ex. Lisp, C, Scala och Python.

Konsult

Johan Maasing

Johan är en mycket erfaren arkitekt och utvecklare som kombinerar en djup teknisk förståelse med både förmåga och genuint intresse för att snabbt sätta sig in i verksamhetens krav.

Karl Dickson

IT-rådgivare

Karl Dickson

Karl arbetar i nära kontakt med kunder och partner för att mejsla fram optimala lösningar.

Kristofer Patrakka

Konsult

Kristofer Löfgren Patrakka

Kristofer har erfarenhet inom Java och serverteknik, men också goda kunskaper inom både JavaScript för front-end och t.ex. SQL/JDBC och MongoDB för back-end.

Lars Westergren

Konsult

Lars Westergren

Lars gillar utmaningar och fördjupar hela tiden sitt kunnande. Hans spetskompetenser är Java, Ruby och NFC, och han har stor erfarenhet av både front- och back-end.

Magnus Bladh

Konsult

Magnus Bladh

Magnus har djupa erfarenheter inom Java som sträcker sig från utveckling av mobilapplikationer i ME till webbutveckling och integrationsarbete i EE miljö.

Mikael Björkman

Konsult

Mikael Björkman

Mikael är en självständig och initiativrik utvecklare med huvudinriktning på Ruby och sfären för öppen källkod samt ett gott öga till både .Net och Java.

Pontus Riis

Konsult

Pontus Riis

Pontus har lång erfarenhet av Java-plattformen och har kombinerat utveckling med utbildning, support och automatisering. Pontus brinner för Continuous Integration och bra tester.

Simon Rydberg

Konsult

Simon Rydberg

Simon har jobbat med många olika typer av system och både med back-end och front-end för ett flertal webbsystem samt arkitekturer för distribuerade och multitrådade system.

Ulrika Jubner-Keränen

HR och marknad

Ulrika Jubner-Keränen

Ulrika ser till att både personal och kunder tas om hand och mår bra i ett trevligt och effektivt samspel.