Mejslas logga

Parallellism och samtidighet: Inbjudan till vässardag 2020‑01‑23

Vi på Mejsla träffas på vässardagar var tredje vecka. Det är en del av vårt kompetens­utvecklings­program, och ofta bjuder vi även in externa.

Agenda

Den här vässardagen bjuder vi på två besläktade ämnen:
parallellism och samtidighet.

Distribuerade beräkningar med JPPF

Vad ska du göra om du har tio stycken Raspberry Pi som står och samlar damm hemma? Du kan till exempel göra distribuerade renderingar och simuleringar med hjälp av JPPF, ett system för distribuerade beräkningar i Java. JPPF fungerar ungefär som BOINC, vilket är tekniken bakom bland annat SETI@home, men är skrivet helt i Java. Det gör det förhållande­vis enkelt att skriva om ditt fler­trådade Java-program till ett distribuerat Java-program med last­balansering och automatisk reserv­omkoppling mellan noder.

Johan Dykström
Logga för JPPF

Mejslas Johan Dykström hjälper oss med distributionen.

Trevlig concurrency

Många av oss bygger webb­applikationer som del av vårt arbete, och en stor del av exekverings­tiden slösas bort på att vänta på I/O. För att få en effektiv resurs­användning behöver vi därför tänka på samtidighet (concurrency) när vi bygger och produktions­sätter våra applikationer. Vanliga sätt att hantera sam­tidighet, till exempel trådar, callbacks, promises/futures och async-await, har en stor inverkan på hur vi skriver logiken. Så borde det inte behöva vara med tanke på att resurs­användning kan ses som en rent operationell aspekt av mjuk­varan. Vi ska titta på nack­delar med befintliga sätt att skriva kod för samtidig exekvering och se hur Rubys lösning med fibrer och ko­rutiner kan vara ett bättre alternativ.

Erik Madsen
Logga för Falcon Fiber

Mejslas Erik Madsen visar oss vägen.

För­kunskaper och för­beredelser

För att få ut maximalt av vår för­middag bör man kunna Java och ha generell erfarenhet av asynkron programmering och webb­utveckling.

För att kunna vara med och labba behöver du Java 11 på din dator. Du kan också förbereda dig genom att klona repot vassare-jppf.

Dessutom önskar vi att alla har sett Samuel Williams presentation om samtidighet och fibrer i Ruby (27 minuter).

Tider

Torsdagen 2020‑01‑23

Frukost serveras kl. 8.00-8.45
Vässardag kl. 9.00-12.00
Lunch kl. 12

Frukost och lunch tackar man ja eller nej till i samband med anmälan.

Plats

Vi håller till på Mejslas kontor på Sveavägen 76 nära T-bana Rådmansgatan i Stockholm.

Pris: Gratis

Det kostar ingenting att komma på vår vässardag. Mejsla bjuder på både presentationer och mat.

Anmälan

(Det går inte längre att anmäla sig till denna aktivitet.)

Kontaktperson: Karl Dickson


Känner du någon mer som skulle vara intresserad av kompetens­utveckling tillsammans med oss på Mejsla? Tipsa då om vår kompetenssida.