Mejslas logga

Inbjudan till vässardag 2022‑01‑27

Om Mejslas vässardagar

I Mejslas kompetens­utvecklings­program ingår våra vässardagar. Det handlar om att vi var tredje torsdag lägger en förmiddag på att sprida kompetens.
Ofta har vi, som denna gång, möjlighet att bjuda in gäster.
Med tanke på covid-19 träffas vi nu på distans via Google Meet.

Containrar • Bazel

Agenda

Containrar från grunden

Containrar är numera standard i de flesta utvecklares och organisationers verktygs­låda. Men hur skiljer de sig från traditionell virtualisering och hur kan de starta så snabbt?
Lars går in på historiken bakom containrar och förklarar hur de fungerar på operativ­systems­nivå.

Som förkunskap räcker det med väldigt ytliga kunskaper om containrar, och det är ett plus att ha någon erfarenhet av Linux eller annat Unix-liknande operativ­system.

Introduktion till byggsystemet Bazel

Bazel är ett byggsystem anpassat för stora projekt eller monorepon som behöver reproducerbarhet, parallella byggen, anpassningsbarhet och möjligheten att blanda språk.
Fredrik introducerar byggsystemet, dess terminologi och byggstenar för att sedan applicera det på några enkla exempel samt ge tips på verktyg och arbetsflöden kring Bazel.

Som förkunskap räcker en generell erfarenhet av blandad programmering. Dessutom kan erfarenhet av att anpassa byggsystem vara värdefull för att fullt ut kunna uppskatta materialet.

Tider

Torsdagen 2022‑01‑27:

För att vi ska slippa avbrott under presentationen är det bra om alla ansluter till mötet en stund före respektive presentation.

Pris: Gratis

Det kostar ingenting att vara med på vår vässardag.

Anmälan

(Det går inte längre att anmäla sig till denna aktivitet.)

Kontaktperson: Fredrik Fornwall


Känner du någon mer som skulle vara intresserad av kompetens­utveckling tillsammans med oss på Mejsla? Tipsa då om vår kompetenssida.