Mejslas logga

Dokumentation kring Scala-cirkel

Här samlar vi dokumentation av olika slag som hör till Mejslas Scala-cirkel våren 2012.

Kapitel­indelning

Inför varje gång ska vi ha läst kapitlen i Programming Scala enligt följande så att vi kan gå igenom synpunkter och fråge­ställningar tillsammans.

Gång Datum Dag Kapitel
1 2012‑02‑23 to Preface
1. Zero to Sixty: Introducing Scala
2. Type Less, Do More
2 2012‑03‑06 ti 3. Rounding Out the Essentials
4. Traits
3 2012‑03‑22 to 5. Basic Object-Oriented Programming in Scala
6. Advanced Object-Oriented Programming In Scala
7. The Scala Object System
4 2012‑04‑03 ti 8. Functional Programming in Scala
9. Robust, Scalable Concurrency with Actors
5 2012‑04‑17 ti 10. Herding XML in Scala
11. Domain-Specific Languages in Scala
6 2012‑05‑03 to 12. The Scala Type System
7 2012‑05‑15 ti 13. Application Design
8 2012‑05‑29 ti 14. Scala Tools, Libraries and IDE Support