Mejslas logga

Studiecirkel om JavaScript

Inbjudan till dig som kan Java men inte JavaScript

Vårterminen 2013 med start 2013‑02‑19

Bakgrund

JavaScript har genom sin styrka på webben tagit position som ett av våra allra viktigaste och mest använda programmerings­språk, och det blir också allt vanligare att man använder JavaScript även på server­sidan. Samtidigt saknar många av dem som utvecklar i JavaScript grund­läggande programmerings­kunskaper eftersom de har börjat med JavaScript mest som en utvidgning av HTML och webb­design. Det här gör att det finns väldigt mycket dålig JavaScript-kod ute i världen.

Det finns fortfarande många Java-utvecklare som inte har tittat närmare på JavaScript, men när det nu allt oftare ställs allt större krav på att utvecklare ska vara cross-functional är kunskaper om JavaScript viktiga att ha i den generella verktygs­lådan — man kan idag knappast vara cross-functional som utvecklare utan att också kunna JavaScript.

Vi på Mejsla vill därför hjälpa till med att sprida kunskap om språket JavaScript, och vi vill uppmuntra utvecklare till att skriva bra JavaScript.

Litteratur

Vi kommer att basera studie­cirkeln på följande bok:

JavaScript: The Good Parts
Unearthing the Excellence in JavaScript
Författare: Douglas Crockford
Förlag: O’Reilly Media / Yahoo Press
ISBN 10: 0-596-51774-2

Omslag till boken 'JavaScript: the Good Parts'

Boken kan köpas via till exempel Adlibris. (Alla deltagare måste själva se till att skaffa ett ex av boken.)

Förkunskaper

Studie­cirkeln kräver inga förkunskaper om JavaScript, men vi förväntar oss att alla deltagare kan programmera i Java.

Schema

Vi kommer under vårterminen 2013 att träffas 6 tisdagskvällar mellan klockan 17-19 och kombinera läsningen med ett par konkreta labb­uppgifter:

1 2013‑02‑19
alt.
2013‑02‑21
Intro.
Presentation om JavaScript.
Labbuppgift till nästa gång.
Kapitel att läsa till nästa gång.
(OBS: långt uppehåll mellan gång 1 och 2 så att alla hinner labba.)
2 2013-03-26 Genomgång av labbar.
Genomgång av lästa kapitel.
Kapitel att läsa till nästa gång.
3 2013‑04‑09 Genomgång av lästa kapitel.
Kapitel att läsa till nästa gång.
4 2013‑04‑23 Genomgång av lästa kapitel.
Kapitel att läsa till nästa gång.
5 2013‑05‑07 Genomgång av lästa kapitel.
Labbuppgift till nästa gång.
6 2013‑05‑28 Genomgång av labbar.
Avslutning.

Vi vill också tipsa om att vi lördagen den 1 juni 2013 bjuder på en unconference med tema JavaScript som kan ses som en fristående uppföljning av denna studie­cirkel.

Kapitel­indelning

Här kan ni se vilka kapitel som vi bör ha läst till vilken gång.

Gång Datum Kapitel
2 2013‑03‑26 Chapter 1 Good Parts
Chapter 2 Grammar
Chapter 3 Objects
3 2013‑04‑09 Chapter 4 Functions
Chapter 5 Inheritance
4 2013‑04‑23 Chapter 6 Arrays
Chapter 7 Regular Expressions
Chapter 8 Methods
5 2013‑05‑07 Chapter 9 Style
Chapter 10 Beautiful Features
Appendices 1-5

Plats

Vi håller till på Mejslas kontor på Tegnérgatan 37 nära T-bana Rådmansgatan i Stockholm.

Mat

För att alla ska orka hålla ångan uppe bjuder Mejsla på något att stoppa i magen under cirkel­träffarna.

Gratis

Mejsla bjuder på arrangemanget och deltagarna bidrar med engagemang och erfarenheter. Att tacka ja till vår inbjudan innebär att man avser att aktivt vara med i cirkeln, läsa boken under cirkelns gång och komma i tid och närvara på det stora flertalet av alla cirkel­träffarna. Vi bör också hjälpas åt med att ta reda på svar på uppkomna frågor.

Cirkelledare

Cirkeln kommer att ledas av Gustaf Cele och Johan Andrén.

Anmälan

(Det går inte längre att anmäla sig till denna aktivitet.)

Kontaktperson: Karl Dickson


Känner du någon mer som skulle vara intresserad av kompetens­utveckling tillsammans med oss på Mejsla? Tipsa då om vår kompetenssida.