Mejslas logga

Studiecirkel:
TypeScript för Java-utvecklare

TypeScript är ett spännande språk för Java-utvecklare! Både Java och TypeScript erbjuder statisk typ­kontroll, men typ­systemen är väldigt olika. Den som kommer från Java har mycket att lära av TypeScripts strukturella och valfria typning med en upp­sjö av intressanta typ­koncept.

Duke håller i skylt med logga för TypeScript

Eftersom JavaScript är en delmängd av TypeScript så är den här cirkeln även en lysande möjlighet att lära sig modern JavaScript. Dessutom är det alldeles oavsett Java och JavaScript bra att lära sig TypeScript som nu är ett av de allra snabbast växande språken. Chansen är stor att ditt nästa projekt kommer att involvera TypeScript.

Upplägg

Studiecirkeln utgår från boken:
Programming TypeScript — Making Your JavaScript Applications Scale
Författare: Boris Cherny

Omslag till boken Programming TypeScript

Det första mötes­tillfället är lite av en introgång där vi bland annat ger alla mötes­deltagare varsitt exemplar av boken. Därefter läser och experimenterar vi inför varje mötes­tillfälle. För att vi ska kunna få givande diskussioner under våra cirkel­träffar bör del­tagarna ha med sig frågor, tankar och insikter till mötena. Vi hjälps även åt genom att mellan till­fällena kommunicera via en Google-grupp där man kan ställa och svara på frågor, tipsa om artiklar på webben etc.

Förkunskaper

Cirkeln riktar sig i första hand till erfarna Java-utvecklare och i andra hand till erfarna JavaScript-utvecklare. Har man en inblick i båda språken är det en fördel.

Förberedelser

Inför första gången önskar vi att alla deltagare funderar över följande frågor:

Ett par, tre exempel räcker väl.

Tid och datum

Vi träffas mellan klockan 17.30 – 19.30 följande sex tisdagskvällar under våren 2020:
3 mars, 17 mars, 31 mars, 21 april, 5 maj och 19 maj

Plats

Vi håller till på Mejslas kontor på Sveavägen 76 nära T-bana Rådmansgatan i Stockholm.

Mat

För att vi ska kunna hålla energin uppe på våra möten kommer Mejsla att bjuda på något att äta.

Gratis

Mejsla bjuder på arrangemanget inklusive både böcker och mat. Deltagarna bidrar med engagemang och erfarenheter.
Att tacka ja till vår inbjudan innebär att man avser att aktivt vara med i cirkeln, läsa boken under cirkelns gång och komma i tid och närvara på det stora flertalet av alla cirkel­träffarna. Vi bör också hjälpas åt med att ta reda på svar på uppkomna frågor.

Cirkelledare

Lars Westergren, Gustaf Cele och Karl Dickson kommer att hjälpas åt med att leda och moderera cirkel­träffarna.

Anmälan

(Det går inte längre att anmäla sig till denna aktivitet.)

Kontaktperson: Karl Dickson


Känner du någon mer som skulle vara intresserad av kompetens­utveckling tillsammans med oss på Mejsla? Tipsa då om vår kompetenssida.