Mejslas logga

Studiecirkel: Practical Deep Learning for Coders

(Studiecirkeln är nu fullbokad.)

Machine Learning är ett aktuellt och spännande ämne med otaliga tillämpnings­områden.

Under senaste åren har Deep Learning med hjälp av neurala nätverk vuxit explosion­sartat. Tack vare kraften, flexibiliteten och enkel­heten i deep learning används det inom alltifrån tal­igenkänning och bild­klassificering till medicinska och finansiella ändamål.

Det är få områden som inte på något sätt påverkas av detta åtminstone indirekt, och möjligheterna att använda användar­vänliga och kraft­fulla bibliotek gör att det är lättare än någonsin att komma igång. Och även för de som inte direkt kommer jobba med implementation av Deep Learning är en förståelse för hur det fungerar värdefull.

Ett neuralt nätverk

Upplägg

Studiecirkeln utgår från boken:
Deep Learning for Coders with fastai and PyTorch: AI Applications Without a PhD.
Det första mötes­tillfället är lite av en introgång där vi går igenom upplägg och hur man som deltagare kommer igång med en miljö för Machine Learning. Därefter läser och experimenterar vi inför varje mötes­tillfälle. För att vi ska kunna få givande diskussioner under våra cirkel­träffar bör deltagarna ha med sig frågor, tankar och insikter till mötena. Vi hjälps även åt genom att mellan tillfällena kommunicera via en Google-grupp där man kan ställa och svara på frågor, tipsa om artiklar på webben etc.

Boken Deep Learning for Coders

Förkunskaper

Du behöver inga förkunskaper inom området, men bör ha ett par års generell programmerings­erfarenhet och en vilja att lära dig nytt.

Tid och datum

Vi träffas mellan klockan 18.00 – 20.00 följande sex tisdags­kvällar under våren 2021:

2 mars, 16 mars, 30 mars, 20 april, 11 maj och 1 juni

Plats

På grund av rådande omständigheter sker alla träffar online via Google Meet.

Gratis

Mejsla bjuder på arrangemanget samt bok. Deltagarna bidrar med engagemang och erfarenheter. Att tacka ja till vår inbjudan innebär att man avser att aktivt vara med i cirkeln, läsa boken under cirkelns gång och komma i tid och närvara på det stora fler­talet av alla cirkel­träffarna. Vi bör också hjälpas åt med att ta reda på svar på uppkomna frågor.

Cirkelledare

Lars Westergren, Gustaf Cele och Fredrik Fornwall kommer att hjälpas åt med att leda och moderera cirkel­träffarna.

Anmälan

(Det går inte längre att anmäla sig till denna aktivitet.)

Kontaktperson: Fredrik Fornwall


Känner du någon mer som skulle vara intresserad av kompetens­utveckling tillsammans med oss på Mejsla? Tipsa då om vår kompetenssida.