Mejslas logga

Kristofer Löfgren Patrakka

Konsult
kristofer.patrakka@mejsla.se
073 – 612 43 74

Kristofer Löfgren Patrakka

Kristofer är en skicklig utvecklare som trivs med att göra nytta och känna att hans arbete underlättar för andra. Han är strukturerad och ansvarsfull, och han har fått omdömet att han är den ”som gör” istället för att säga att ”någon borde”.

Ur ett tekniskt perspektiv har Kristofer stor erfarenhet av webb­utveckling och en styrka i att kunna arbeta tvär­funktionellt. Förutom sina erfarenheter inom Java och server­teknik har Kristofer också goda kunskaper om både JavaScript för front-end och till exempel SQL/JDBC och MongoDB för back-end. Och detta kombinerar han dessutom med värde­fulla kunskaper om säkerhet som är ett område som han är extra intresserad av.

Kristofer är en mycket upp­skattad projekt­medlem som både kan lyssna, förklara och hjälpa till med att öka kunskaps­spridningen i sina projekt. Även om Kristofer i första hand är en riktigt duktig utvecklare har hans positiva personlighet också gjort att han har fått ta sam­ordnande roller som till exempel Scrum Master.