Kristofer Löfgren Patrakka

Konsult
kristofer.patrakka@mejsla.se
073 – 612 43 74

Kristofer är en skicklig utvecklare som trivs med att göra nytta och känna att hans arbete underlättar för andra. Han är strukturerad och ansvarsfull, och han har fått omdömet att han är den ”som gör” istället för att säga att ”någon borde”.

Ur ett tekniskt perspektiv har Kristofer stor erfarenhet av webbutveckling och en styrka i att kunna arbeta tvärfunktionellt. Förutom sina erfarenheter inom Java och serverteknik har Kristofer också goda kunskaper om både JavaScript för front-end och t.ex. SQL/JDBC och MongoDB för back-end. Och detta kombinerar han dessutom med värdefulla kunskaper om säkerhet som är ett område som han är extra intresserad av.

Kristofer är en mycket uppskattad projektmedlem som både kan lyssna, förklara och hjälpa till med att öka kunskapsspridningen i sina projekt. Även om Kristofer i första hand är en riktigt duktig utvecklare har hans positiva personlighet också gjort att han har fått ta samordnande roller som t.ex. Scrum Master.