Mejslas logga

Mikael Björkman

Konsult
mikael.bjorkman@mejsla.se
073 – 709 48 40

Mikael Björkman

Mikael är en självständig, initiativrik och mycket uppskattad utvecklare som jobbar i hela teknikstacken med spets inom .NET/C# och Ruby och med ett gott öga till sfären för öppen källkod, Java och Python. I front-end arbetar han gärna med tekniker som TypeScript, React och Vue. Läs gärna Mikaels artikel om server-side tagging som han har skrivit för Funnel som är en av våra kunder.

Mikael tar snabbt till sig nya koncept och kan se saker i lager och abstraktioner. Han har en solid förståelse för vad det är som får en IT-lösning att fungera, och han har praktiska erfarenheter av att modellera komplexa affärssystem.

Vid sidan om system­utveckling har Mikael även hunnit jobba både med teknik­ansvar och system­administration, och han har erfarenhet av allt från installation och konfigurering till loggning och backuper. Han har även erfarenhet av att sätta upp och arbeta i molnlösningar.