Mejslas logga

Mikael Björkman

Konsult
mikael.bjorkman@mejsla.se
073 – 709 48 40

Mikael Björkman

Mikael är en självständig och initiativrik utvecklare med huvud­inriktning på Ruby och sfären för öppen källkod samt ett gott öga till både .Net och Java.

Han har en solid förståelse för vad det är som får en IT-lösning att fungera, och han har praktiska erfarenheter av att modellera komplexa affärssystem.

Med spetskunskaper inom Ruby och relaterade ramverk i samspel med mycket goda kunskaper om både front-end och databaser kan Mikael hantera hela teknikstacken. Han tar snabbt till sig nya koncept och kan se saker i lager och abstraktioner.

Vid sidan om system­utveckling har Mikael även hunnit jobba med system­administration, och han har erfarenhet av allt från installation och konfigurering till loggning och backuper. Han har även erfarenhet av sätta upp och arbeta i molnlösningar.