Mikael BjörkmanMikael Björkman

Konsult
mikael.bjorkman@mejsla.se
073 – 709 48 40

Mikael är en självständig och initiativrik utvecklare med huvudinriktning på Ruby och sfären för öppen källkod samt ett gott öga till både .Net och Java.

Han har en solid förståelse för vad det är som får en IT-lösning att fungera, och han har praktiska erfarenheter av modellera komplexa affärssystem.

Med spetskunskaper inom Ruby och relaterade ramverk i samspel med mycket goda kunskaper om både front-end och databaser kan Mikael hantera hela teknikstacken. Han tar snabbt till sig nya koncept och kan se saker i lager och abstraktioner.

Vid sidan om systemutveckling har Mikael även hunnit jobba med systemadministration, och han har erfarenhet av allt från installation och konfigurering till loggning och backuper. Han har även erfarenhet av sätta upp och arbeta i molnlösningar.