Mejslas logga

Välkommen på frukost­seminarium

Passerat datum.

På Mejsla brinner vi för att sprida kunskap och hjälpa våra kunder med att bygga system som på bästa sätt stödjer kundens affär.

Som ett led i detta bjuder vi nu in besluts­fattare till frukost­seminarier där vi presenterar teknik på en övergripande nivå och visar på fördelar som tekniken erbjuder.

Frukostmackor

Den 10 september 2013 är ämnet ”Modern webb­utveckling med Play Framework 2”.

Som certifierad partner till Typesafe presenterar vi Play Framework 2, ett webb­ramverk för Java och Scala, som ger möjligheten att utveckla moderna webb­system på ett mer produktivt och kostnads­effektivt sätt. Vi visar på tekniska fördelar med Play Framework 2, hur utvecklingen blir mer effektiv samt hur Play möjliggör en produktions­miljö där servrar kan utnyttjas mer effektivt och skal­barheten blir mer förutsägbar.

Exempel på andra framgångs­rika företag som redan använder Play Framework 2 är LinkedIn, Guardian, KLOUT och ZapTravel samt svenska myndigheten Tillväxtverket.

Agenda

Vi kommer att bjuda på en övergripande bild av varför webb­applikationer skrivna i Play skalar så bra och vad som gör att utvecklare blir så produktiva med ramverket.

Anmälan

Passerat datum.