Mejslas logga

Välkommen på frukostseminarium – Akka

Passerat datum, 2013-10-08

På Mejsla brinner vi för att sprida kunskap och hjälpa våra kunder med att bygga system som på bästa sätt stödjer kundens affär.

Som ett led i detta bjuder vi nu in besluts­fattare till frukostseminarier där vi presenterar teknik på en övergripande nivå och visar på fördelar som tekniken erbjuder.

Frukostmackor

Frukostseminarium tema Akka

Tisdagen den 8 oktober

Agenda

Som certifierad partner till Typesafe presenterar vi Akka, ett kraftfullt bibliotek med verktyg för att bygga parallelliserade, samtidiga, distribuerade och fel­toleranta system.

Vi kommer titta närmare på Akkas implementation av Actors vilket är en modell som låter oss skriva händelse­drivna applikationer. Actors låter oss strukturera applikationer med vatten­täta skott mellan systemets olika delar och gör det möjligt att bygga själv­läkande komponenter som kan hantera att till exempel en backend-tjänst ibland inte är tillgänglig. Tack vare hur Actors interagerar med varandra blir det enklare att bygga löst kopplade system där de del­systemen vet så lite om varandra som möjligt.

Exempel på andra framgångs­rika företag som redan använder Akka, är Amazon, TDC, VMware, Blizzard och Credit Suisse.

Anmälan

Passerat datum — det går inte längre att anmäla sig till detta seminarium.