Mejslas logga

Inbjudan till Step Up 2018‑11‑08

Konceptet Step Up

I Mejslas kompetens­utvecklings­program ingår konceptet Step Up. Det handlar om att vi var tredje torsdag lägger en förmiddag på att sprida kompetens. Ofta har vi, som denna gång, möjlighet att bjuda in ett begränsat antal gäster.

Industrial Production of Software

Att bygga kommersiell mjukvara för den globala marknaden skiljer sig en del från att bygga system för en specifik organisation. De utmaningar man ställs inför är mång­facetterade och spänner över ett brett område; utvecklings­arbetet måste tillgodose inte bara marknadens och kundernas krav på funktionalitet, flexibilitet, kvalitet och support, utan också den egna organisationens krav på produktivitet och lönsamhet. Det räcker inte med att applikationen gör det den ska, den ska också ”sticka ut” från konkurrenterna och kunna möta nya krav på kortast möjliga tid för att inte bli akterseglad. När både kunder och de egna utvecklarna är spridda över flera världs­delar och tid­zoner ställs höga krav på både metodik och teknik.

Det här föredraget tar upp några av de problem och lösningar som är vanliga vid utveckling av kommersiella informations­hanterings­system, med tonvikt på mönster, ramverk och prestanda.

Presentatör

Vid rodret denna Step Up har vi nöjet att presentera Peer Törngren.

Peer Törngren är en system­utvecklare och mjuk­varu­arkitekt med drygt 15 års erfarenhet av Java och drygt 20 år av att bygga kommersiella produkter med komplexa affärsregler för den globala marknaden. Peers expertis finns framför allt inom mjuk­varu­arkitektur, Java/JEE backend och persistens­ramverk samt agil metodik och utvecklings­verktyg. Peer har arbetat i roller som utvecklare, arkitekt, scrum master och agil mentor på företag med allt mellan ett halvt dussin och en halv miljon anställda och föreläser regelbundet på Dataföreningens kurs ”Certifierad IT-arkitekt Master”. Tidigare i år startade han p2r software AB där han arbetar som konsult i egen regi.

Peer Törngren

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men föredraget riktar sig i första hand till den som arbetar som utvecklare eller arkitekt. Presentationen hålls på svenska men materialet är skrivet på engelska.

Förberedelser

Inga.

Tider

Torsdagen 2018‑11‑08

Frukost serveras kl. 8.00-8.45
Step Up kl. 9.00-12.00
Lunch klockan 12

Frukost och lunch tackar man ja eller nej till i samband med anmälan.

Plats

Vi håller till på Mejslas kontor på Sveavägen 76 nära T-bana Rådmansgatan i Stockholm.

Pris: Gratis

Det kostar ingenting att komma på vår Step Up. Mejsla bjuder på både presentation och mat.

Anmälan

(Det går inte längre att anmäla sig till denna aktivitet.)

Kontaktperson: Karl Dickson


Känner du någon mer som skulle vara intresserad av kompetens­utveckling tillsammans med oss på Mejsla? Tipsa då om vår kompetenssida.