Mejslas logga

Studiecirkel:
Funktionell programmering i Java 8

Bakgrund

De största nyheterna i Java 8 är lambda­uttryck och det funktionella sättet att skriva kod på. Det möjliggör ett programmerings­sätt som gör att koden kan bli mer koncis och mindre fel­benägen. I denna studie­cirkel utforskar vi den funktionella delen av Java 8.

Upplägg

Studie­cirkelns innehåll utgår ifrån innehållet i boken:

Functional Programming in Java: Harnessing the Power of Java 8 Lambda Expressions.
Författare: Venkat Subramaniam
Förlag: Pragmatic Bookshelf

Omslag till boken Functional Programming in Java

Upplägget för studie­cirkeln är tänkt att vara dynamiskt på så sätt att vi tillsammans under cirkelns gång bestämmer fokus­område, datum och tid för mötes­tillfällena och när cirkeln avslutas.

Vi tänker oss att vi ses med två till tre veckors mellanrum och att vi inför varje mötes­tillfälle har läst och experimenterat om det som vi tillsammans kommit överens om. För att vi ska kunna få givande diskussioner under våra cirkel­träffar bör deltagare ha med sig någon fråge­ställning till mötet.

Förkunskaper

Vi förutsätter att deltagarna är Java-utvecklare.

Förberedelser

Inför första mötet vill vi att alla har införskaffat boken och läst kapitel 1 och 2. Dessutom vill vi att alla har ögnat igenom innehålls­förteckningen för att få en känsla av vad boken innehåller. Detta för att vi lättare ska kunna bestämma fokus­område för näst­kommande möte.

Tid

Första mötes­tillfället är tisdagen 2015‑01‑13, kl 18:00 – 20:00. Därefter sker möten ungefär med två till tre veckors mellan­rum.

Plats

Vi håller till på Mejslas kontor på Sveavägen 76 nära T-bana Rådmans­gatan i Stockholm.

Mat

För att vi ska kunna hålla upp energin på våra möten så kommer Mejsla att bjuda på något att äta.

Gratis

Mejsla bjuder på arrangemanget och deltagarna bidrar med engagemang och erfarenheter.

Att tacka ja till vår inbjudan innebär att man avser att aktivt vara med i cirkeln, läsa boken under cirkelns gång och komma i tid och närvara på det stora flertalet av alla cirkel­träffarna. Vi bör också hjälpas åt med att ta reda på svar på uppkomna frågor.

Cirkelledare

Cirkeln kommer att ledas av Kristofer Löfgren och Pär Johansson.

Anmälan

(Det går inte längre att anmäla sig till denna aktivitet.)

Kontakt­person: Kristofer Löfgren


Känner du någon mer som skulle vara intresserad av kompetens­utveckling tillsammans med oss på Mejsla? Tipsa då om vår kompetenssida.