Mejslas logga

Studiecirkel: Sök inom dig själv

Känner du dig splittrad? Är det mycket som pågår samtidigt? Vill du ha hjälp med att hitta fokus i livet?

Robot som återställer sig till fabriksinställningar

Som omväxling till våra traditionella, teknik­tunga studie­cirklar arrangerar vi hösten 2022 en cirkel som ger dig verktyg för ökad närvaro med bättre fokus.

Låt oss tillsammans öva på förmågor som att bli bättre lyssnare och öka vår respons­flexibilitet. Det är värdefulla egenskaper både i arbets­livet och privat.

Upplägg

Studiecirkeln utgår från boken

Search Inside Yourself
Författare: Chade-Meng Tan
Förlag: HarperOne

Boken Search Inside Yourself

Chade-Meng Tan var ingenjör på Google och lade grunden till en intern kurs som med en blinkning till företaget fick namnet Search Inside Yourself. Den kursen ledde sedan vidare till boken med samma namn. Vad det i korthet handlar om är att öka sin emotionella intelligens genom ökad själv­kännedom. Meng presenterar både fakta och övningar på ett roligt, insiktsfullt och lättill­gängligt sätt. Och om Meng har rätt så bidrar vi även till att rädda världen samtidigt som vi har roligt.

Vi träffas totalt sex gånger under hösten, och det första mötes­tillfället blir lite av en intro­gång där vi går igenom upplägget mer i detalj, delar ut kurs­böckerna och gör någon första enkel övning tillsammans.

Därefter läser och övar vi inför varje nytt mötes­tillfälle. För att vi ska kunna få givande diskussioner under våra cirkel­träffar bör deltagarna ha med sig frågor, tankar och insikter till mötena. Vi hjälps även åt genom att mellan tillfällena kommunicera via en Google-grupp där man kan ställa och svara på frågor, tipsa om artiklar på webben etc.

Förkunskaper

Du behöver inte ha några förkunskaper för att vara med i vår studiecirkel.

Tid och datum

Vi träffas klockan 17.30 – 19.30 följande sex tisdags­kvällar under hösten 2022:

Den 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 15 november och 29 november.

Plats

Vi håller till på Mejslas kontor på Sveavägen 76 nära T-bana Rådmansgatan i Stockholm.

Mat

För att vi ska kunna hålla energin uppe på våra möten kommer Mejsla att bjuda på något att äta.

Gratis

Mejsla bjuder på arrangemang, mat och kursböcker. Deltagarna bidrar med engagemang och erfarenheter. Att tacka ja till vår inbjudan innebär att man avser att aktivt vara med i cirkeln, läsa boken under cirkelns gång och komma i tid och närvara på det stora fler­talet av alla cirkel­träffarna. Alla ska också kunna lägga undan tid mellan träffarna för att läsa, öva och hjälpas åt med att hitta svar på uppkomna frågor.

Cirkelledare

Kristofer Löfgren Patrakka, Gustaf Cele och Karl Dickson kommer att hjälpas åt med att leda och moderera cirkel­träffarna.

Anmälan

(Det går inte längre att anmäla sig till denna aktivitet.)

Kontaktperson: Karl Dickson


Känner du någon mer som skulle vara intresserad av kompetens­utveckling tillsammans med oss på Mejsla? Tipsa då om vår kompetenssida.