Mejslas logga

Publicerat 2022-09-08

Lyckad mix på höstens första vässardag

Idag hade vi vår första vässardag för hösten, och som vanligt avslutade vi den med ett retrospektiv. En av flera positiva kommentarer var att det uppskattades att vi kompletterade en presentation om Elasticsearch med en presentation om Intressentanalys vilket gjorde att det blev en bra mix av teknisk och personlig utveckling.

Mer information om vår vässardag finns på vår inbjudningssida, och för den som vill bli inbjuden till våra framtida vässardagar har vi ett anmälningsformulär på vår kompetenssida.