Mejslas logga

Publicerat 2024-01-26

Vässardag från högt till lågt

Den vässardag som Mejsla hade igår inleddes med att Mikael Björkman berättade om de teknikval som han i rollen som IT-chef har gjort i det projekt som han för närvarande arbetar i.

Mikael Björkman presenterar kring ett JS-projekt

Mikael berättade inte bara om själva tekniken utan beskrev också bakgrunden till sina val utifrån både tillgängliga resurser och de önskemål som finns på vägen mot den färdiga produkten.

Därefter tog Karl Dickson över scenen och berättade om WebAssembly och om en del av alla de möjligheter som detta nya språk ger oss, både redan idag och i framtiden.

Karl Dickson presenterar kring WebAssembly

Karl avslutade med att visa hur man på låg nivå kan koda direkt i WebAssemblys text­baserade format och anropa från JavaScript i webbsidor.


Vi har ofta möjlighet att bjuda in gäster till våra vässardagar. Om du är intresserad av att bli inbjuden så kan du anmäla dig till vår kompetenslista.
Läs mer om både våra vässardagar och vår kompetenslista