Mejslas logga

Publicerat 2018-11-29

Arkitektur, mikrotjänster, mönster och ramverk

För tre veckor sedan hade vi Peer Törngren här på Mejsla som gästföreläste om vad man ska tänka på när man producerar kommersiell mjukvara för den globala marknaden. Peer kom in på ramverk och mönster som knöt an till arkitektur.

Idag lotsade vår egen Lars Westergren oss igenom en diskussion om arkitektur i små och större projekt. Det visade sig att mycket av våra diskussioner kom att handla om mikrotjänster och hur man tillämpar dem på ett bra sätt.

Lars på en arkitektur