Mejslas logga

Publicerat 2015-12-07

It all compiles down to…

It all compiles down to JavaScript! Det var en av slutsatserna efter Mejslas heldags knyt­konferens om programmerings­språk. Vi hann gå igenom drygt 10 olika språk, och en observation var alltså att flertalet går att kompilera till JavaScript. En kanske mer intressant observation var att flera av språken som vi gick igenom har hämtat mycket från Haskell.

Aktivitet på Mejslas knytkonferens

De språk som vi gick igenom var (utan någon speciell ordning):