Mejslas logga

Publicerat 2013-09-26

Konsulter från Mejsla ger mervärde

Mejsla hjälper Ciber

Mejslas Daniel Gasinski hjälper just nu vår kund Ciber med ett projekt åt Stockholms läns landsting. Projektet innebär främst att ersätta gamla C++-servrar med webb­tjänster skrivna i Java. Arbetet utförs agilt med mindre leveranser vilket medför att klienter kommunicerar med både gammal och ny kod under en övergångsfas.

Daniel Gasinski

Utveckla dig själv genom att behärska din verktygslåda

Att byta ut kod som under mer än ett decennium legat i produktion ställer stora krav på olika programmerings­språk, domän­kunskap, test m. m. Som enskild utvecklare blir det lätt att man ”grottar ner sig” och prioriterar bort saker som för stunden upplevs som mindre viktiga. Det kan handla om att man inte tar sig tid för kunskap kring nya tekniker som skulle kunna höja kvalitén på leveranserna till kunden. Ett annat exempel är att inte använda sitt utvecklings­verktygs fulla potential. Man går miste om produktivitet om man inte känner till viktiga inställningar, kort­kommandon, automatiseringar osv. Istället är det vanligt att utvecklare kör på i samma gamla spår.

Mejslas konsult delar med sig, vilket leder till bättre kvalitet

För att skapa ett kontinuerligt kunskaps­utbyte i teamet tog Daniel initiativ till att starta upp ett informellt möte en timme i veckan kallat ”Tech Talk Thursday”. Det är en kommunikations­plattform där alla utvecklare är med och bidrar med sin kunskap eller ställer frågor kring saker som dykt upp under arbetet. Hittills har Daniel delat med sig av sina kunskaper kring test­ramverket Mockito och hur man kan använda utvecklings­verktyget Eclipse effektivt. Det senare föredraget blev mycket uppskattat vilket har lett till att Daniel kommer att hålla föredraget för Cibers kompetens­nätverk inom Java.

Kan vi hjälpa dig bli effektivare? Kontakta oss så berättar vi mer.