Mejslas logga

Artiklar för Expert Network

Under åren 2016–2019 samarbetade IDG med ett antal utvalda experter inom IT. De skrev artiklar om "spaningar", och artiklarna publicerades i tidningar som CIO Sweden, Computer Sweden och TechWorld.

Karl Dickson - Expert Network

Under 2024 bytte IDG publicerings­system, och de flesta artiklarna plockades då bort från deras webbplatser. De artiklar som Mejsla bidrog med till Expert Network publiceras nu här på Mejslas webbplats med tillåtelse från IDG.

Vad ledningen kan lära av bra utvecklarlag

Vilken utvecklings­process man än använder sig av brukar jag säga att det viktigaste av allt är bra retrospektiv. Med fungerande uppföljnings­pass kan allt annat förbättras vartefter. Det märkliga är att mycket få lednings­grupper verkar ha insett att motsvarande gäller även för dem, för lednings­gruppernas interna arbete.

Inom agil system­utveckling används termen retrospektiv för korta, regelbundna uppföljnings­pass. Jag brukar tänka fortlöpande förbättring.

Den form av retrospektiv som jag själv brukar driva baserar jag oftast på följande tre frågor:

  1. Vad har vi gjort bra?
  2. Vad kan vi göra bättre?
  3. Något att diskutera?

De första två frågorna brukar jag söka konstruktiva svar på. Målet är att sätta fingret på vad vi faktiskt har lärt oss. Hur kan vi göra lika bra eller bättre nästa gång?

Den tredje frågan är lite av en uppsamlings­punkt. Dels kan det handla om huruvida något faktiskt var bra eller ej. Man har till exempel gjort mer av något än man brukar, men var detta bra eller dåligt? Hur ska vi göra nästa gång? Dels kan det handla om icke-konstruktiva syn­punkter, och de kan vara både positiva och negativa. Det kan handla om saker som någon känner behov av att ta upp utan att det finns realistiska möjlig­heter att verkligen utnyttja kunskapen. I väl­fungerande grupper brukar retrospektiven ha tyngd­punkten på de två första konstruktiva punkterna.

Jag har förmånen att träffa många personer i ledande befattningar. Jag får ta del av deras arbetsvardag och ibland även chansen att hjälpa till och stötta. Det är duktiga och drivande personer som sitter med i olika typer av lednings­grupper och styrelser. Ofta kommer det fram att något inte fungerar som det ska, och jag frågar om det inte finns något forum för att diskutera möjliga för­bättringar. Allra oftast är svaret faktiskt nej. Lednings­grupperna jobbar förstås hårt med att för­bättra bolag och verk­samheter, men de saknar strukturerade vägar till att förbättra det egna arbetet.

När jag nämner möjlig­heten med retrospektiv varierar reaktionen, men de flesta ser det som något helt orealistiskt. Hur ska vi ha tid med det? Ett annat problem är att det ofta är känsligt att börja prata strukturerad för­bättring när något redan är fel. Och framför allt är det mycket svårare att komma igång på ett bra sätt. Erfaren­heterna från utvecklar­team visar att det ofta kan löna sig att ta hjälp av en moderator utifrån. Och erfaren­heterna från utvecklar­team visar att man mycket snabbt tjänar in den tid som man lägger på retrospektiven.

Mitt råd till alla lednings­grupper är därför att införa regel­bundna retrospektiv, alldeles oavsett hur arbetet går idag. Om det fungerar bra idag kommer det att märkas, och gruppen får positiv energi av retrospektiven. Om det inte fungerar bra idag så är det dags att ta tag i retrospektiven och förbättrings­arbetet. Den positiva energin kommer att komma tillsammans med för­bättringarna. Hur gör vi på Mejsla då? Jodå, vi är i och för sig bara två personer i ledningen, men vi har våra regelbundna retrospektiv, och det finns alltid något att lära och slipa på.


Denna artikel publicerades ursprungligen hos IDG i november 2016.
Författare: Karl Dickson